Selmo

ژل کلاژن سلمو

در ژل کلاژن سلمو از کلاژن هیدرولیز شده استفاده شده است . کلاژن درشت مولکول است و زمانی میتواند از سد بیرونی سلول های پوست عبور کند و به لایه میانی برسد و رشته های فیبرو پلاست را تشکیل دهد که به کلاژن هیدرولیز شده تبدیل شده باشد .
فواید ژل کلاژن سلمو برای پوست چیست؟ ۱) بازسازی و سلامت پوست: کلاژن هیدرولیز شده با ورود به لایه میانی پوست و تشکیل فیبروبلاست به استحکام، استحکام و خاصیت ارتجاعی پوست کمک می کند و پوست را لیفت و چین و چروک را از بین می برد. ۲) کنترل و درمان آکنه، رفع التهاب ناشی از آکنه و جوش و بهبود لک های ناشی از جوش و آکنه. ۳) بهبود خشکی و قرمزی پوست: وجود کلاژن برای پوست های خشک و مستعد اگزما نیز مهم است. پوست نامتعادل ممکن است دارای لک باشد کلاژن به از بین بردن لکه های خشک و اگزما در سطح پوست کمک می کند و قرمزی را کاهش می دهد و در نتیجه سلامت و درخشندگی صورت را افزایش می دهد. کلاژن پروتئینی در بدن است که نام خود را از کلمه یونانی به معنای چسب گرفته است و وجود این پروتئین در بافت های پوست شبیه به چسب قوی است که باعث قوام و خاصیت ارتجاعی پوست می شود. تولید کلاژن در بدن بعد از بیست و پنج سالگی شروع به کاهش می کند و بعد از چهل سالگی به کمترین میزان خود می رسد. کاهش این ماده به عوامل مختلفی از جمله سن، ژنتیک، استعمال دخانیات، استرس، بی خوابی، آلودگی هوا، اشعه ماوراء بنفش، تغذیه نامناسب و برخی بیماری ها بستگی دارد. کلاژن هیدرولیز شده در ژل کلاژن سلمو استفاده می شود. کلاژن یک مولکول بزرگ است و گاهی اوقات می تواند از سد بیرونی سلول های پوست عبور کند و به مزودرم برسد و رشته هایی از فیبروبلاست ها را تشکیل دهد که به کلاژن هیدرولیز شده تبدیل شده اند. تاریخ انقضا: سه سال پس از تاریخ تولید. عوارض جانبی: کرم کلاژن سلمو محصولی کاملا بی خطر است. تاکنون هیچ عارضه ای پس از استفاده از ژل کلاژن سلمو گزارش نشده است

What are the benefits of silmo collagen gel for skin? 1) Regeneration and health of the skin: By entering the middle layer of the skin and forming fibroblasts, hydrolyzed collagen contributes to the firmness, strength and elasticity of the skin, and lifts the skin and eliminates wrinkles. 2) Control and treat acne, remove inflammation resulting from acne and pimples, and improve spots caused by pimples and acne. 3) Improve dryness and redness of the skin: The presence of collagen is also important for dry and eczema-prone skin. Unbalanced skin may have spots Collagen helps eliminate dry spots and eczema on the surface of the skin and reduces redness, thus increasing the health and radiance of the face. Collagen is a protein in the body that takes its name from the Greek word meaning glue, and the presence of this protein in skin tissues is similar to the strong glue responsible for the consistency and elasticity of the skin. Collagen production in the body begins to decline after the age of twenty-five and reaches its lowest level after the age of forty. The reduction of this substance depends on various factors such as age, genetics, smoking, stress, insomnia, air pollution, ultraviolet radiation, improper nutrition and some diseases. Hydrolyzed Collagen is used in Silmo Collagen Gel. Collagen is a large molecule and can sometimes pass through the outer barrier of skin cells and reach the mesoderm and form filaments of fibroblasts that have been converted into hydrolyzed collagen. Expiration date: three years after the date of production. Side effects: Silmo Collagen Cream is a completely safe product. So far, no side effects have been reported after using Selmo Collagen Gel

Selmo胶原蛋白凝胶对皮肤有什么好处? ۱)皮肤的年轻化和健康:水解胶原蛋白进入皮肤中层并形成纤维细胞,有助于皮肤的内聚力、强度和弹性,提升皮肤并消除皱纹。 ۲)控制和治疗痤疮,消除痤疮和粉刺引起的炎症,改善粉刺和粉刺引起的斑点 ۳)改善皮肤干燥和发红:胶原蛋白的存在对于干燥和易长湿疹的皮肤也非常重要。不平衡的皮肤可能会出现斑点。评论胶原蛋白有助于消除皮肤表面的干斑和湿疹,减少皮肤发红,从而增加面部的健康和光泽。胶原蛋白是体内的一种蛋白质,其名称源自希腊语中的“胶水”一词。皮肤组织中这种蛋白质的存在就像一种强力胶水,负责皮肤的稠度和弹性,缺乏这种物质会导致皮肤表面和深层的破损和下垂,皮肤的弹性、水分和紧致度丧失。体内胶原蛋白的产生在二十五岁之后开始减少,并在四十岁之后达到最低水平。这种物质的减少取决于多种因素,如年龄、遗传、吸烟、压力和失眠、空气污染、紫外线、营养不当和一些疾病。 Selmo 胶原蛋白凝胶中使用了水解胶原蛋白。胶原蛋白是一种大分子,有时可以穿过皮肤细胞的外屏障,到达中层并形成纤维原体丝,并转化为水解胶原蛋白。有效期:自生产日期起三年 副作用:Selmo 胶原蛋白霜是一种完全安全的产品。到目前为止,使用Selmo胶原蛋白凝胶后还没有副作用的报道

ما هی فوائد جل سیلمو کولاجین للبشره؟ ۱) تجدید وصحه الجلد: من خلال دخول الطبقه الوسطى من الجلد وتشکیل الخلایا اللیفیه ، یساهم الکولاجین المتحلل فی تماسک الجلد وقوته ومرونته ، ویرفع الجلد ویزیل التجاعید. ۲) السیطره على حب الشباب وعلاجه ، وإزاله الالتهابات الناتجه عن حب الشباب والبثور ، وتحسین البقع الناتجه عن البثور وحب الشباب .۳) تحسین جفاف واحمرار الجلد: وجود الکولاجین مهم أیضًا للبشره الجافه والمعرضه للإکزیما. قد یکون الجلد غیر المتوازن به بقع یساعد الکولاجین فی القضاء على البقع الجافه والأکزیما على سطح الجلد ویقلل من احمرارها ، وبالتالی یزید من صحه وإشراق الوجه. الکولاجین هو بروتین فی الجسم یأخذ اسمه من الکلمه الیونانیه التی تعنی الغراء ، ووجود هذا البروتین فی أنسجه الجلد یشبه الغراء القوی المسؤول عن تناسق ومرونه الجلد ، ویؤدی نقص هذه الماده إلى تکسر وترهل سطح وعمق الجلد ، وخاصیه فقدان مرونه الجلد ورطوبته وثباته. یبدأ إنتاج الکولاجین فی الجسم فی الانخفاض بعد سن الخامسه والعشرین ویصل إلى أدنى مستوى له بعد سن الأربعین. یعتمد الحد من هذه الماده على عوامل مختلفه مثل العمر والجینات والتدخین والإجهاد والأرق وتلوث الهواء والأشعه فوق البنفسجیه والتغذیه غیر السلیمه وبعض الأمراض. یستخدم الکولاجین المتحلل فی جل سیلمو کولاجین. الکولاجین هو جزیء کبیر ویمکن فی بعض الأحیان أن یمر عبر الحاجز الخارجی لخلایا الجلد ویصل إلى الطبقه الوسطى ویشکل خیوط الخلایا اللیفیه التی تم تحویلها إلى کولاجین متحلل بالماء. تاریخ انتهاء الصلاحیه: ثلاث سنوات بعد تاریخ الإنتاج الآثار الجانبیه: کریم سیلمو کولاجین منتج آمن تمامًا. حتى الآن ، لم یتم الإبلاغ عن أی آثار جانبیه بعد استخدام هلام سیلمو کولاجین

Selmo

فرمولاسیونی منحصر به فرد ؛ فاقد پارابن

وجه تمایز این محصول: فرمولاسیونی منحصر به فرد فاقد پارابن فاقد روغن های معدنی درصد کلاژن بسیار بالاتر نسبت به سایر محصولات لیفت در انتخاب اندک رایحه استفاده شده در این محصول،حساسیت های ریوی آلرژیک و میگرنی مصرف کنندگان لحاظ شده است ارگانیک (اسانس و نگهدارنده یک درصد) تک ماده موثره
(هر چه تعداد مواد موثره در محصولی کمتر باشد ریسک آلرژی و حساسیت پوستی کمتر می شود) فاقد تست حیوانی

بلاگ سلامتی پوست

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت